DOKUMENTI 2017

Prijavnica – Moderna vozila

Prijavnica – Historic

Dodatni pravilnik HHCC

Dodatni pravilnik EHC

Dodatek k dodatnemu pravilniku

Pomembno:

Prijavnico izpolnite  in jo pošljite na info@as2005.si. Natisnjeno in požigosano prijavnico (original) naj podpišejo odgovorne osebe društva  in jo pošljejo na AŠ 2005, Koprska 98, 1000 Ljubljana.