NOTICE BOARD

                                                                         All documents will be published on Sportity App – CODE: “IB2023

  • All documents will be published on Sportity App – CODE: “IB2023

BILTEN Št.1 HHC SLO

BILTEN Št.1 HHC ANG

BILTEN Št.1 EHC SLO

BILTEN Št.1 EHC ANG

URNIK VERIFIKACIJE IN TEHNIČNIH PREGLEDOV

slovenia_round_icon_640

EHC Dodatni pravilnik 2021 SLO

HHC Dodatni pravilnik 2021 SLO

Dodatek k dodatnemu pravilniku SLO

Covid-19 Izjava SLO

Seznam članov ekipe SLO

united_kingdom_round_icon_640

EHC Supplementary Regulations 2021 ANG

HHC Supplementary Regulations 2021 ANG

Additional Supplementary Regulations 2021 ANG

Covid-19 Statement - ANG

List of team member ANG

Prijavnica Historic vozila

Prijavnica Moderna vozila

Varnostna oprema vozila 2021 -XLS

Varnostna oprema voznika 2021 - XLS

IMPORTANT INFORMATION!

All Competitors must send a fully completed and signed Entry form, together with a copy of the Licence (driver’s and competitor’s), payment confirmation of entry fees, Performace factor (for Cat.1; Y4.xxx.xxx), and for historic cars the first page of the HTP, in order to be successfully registerd for the Competition. The ones competing for FIA EHC and FIA HHC must also register through FIA Registration platform. 

Clerk of the Course GHD Ilirska Bistrica 2023,

Ferdo Poberžnik

Zaradi  drugačnega režima verifikacije je potrebno:

  • pravilno in popolno izpolnjeno (podpisano) prijavnico, skupaj s skeniranima licencama (vozniško in tekmovalno) /ne velja za imetnike licenc SVN; ter za starodobna vozila prvo stran HTP, poslati skupaj na elektronski naslov naveden na prijavnici. Nepravilno izpolnjena prijavnica, neplačana štartnina na TRR in manjkajoče priloge (glej gornji odstavek), ne bodo upoštevane in voznik ne bo uvrščen na Seznam prijavljenih in posledično na tekmovanje!

Vsi udeleženci tekmovanja so dolžni upoštevati navodila “NIJZ Varnost – navodila”. Skladno s temi navodili je vsak tekmovalec dolžan organizatorju, do konca roka za prijave, posredovati popoln seznam vseh oseb v ekipi – “Obrazec za člane ekipe”. 

Direktor GHD Petrol Ilirska Bistrica 2021

Ferdinand Poberžnik

V letošnji sezoni bo potekalo vzporedno vodenje rezultatov – točkovanj po FIA Performance faktorju kot priprava za prehod na novi način v sezoni 2022.
Vsi vozniki, kateri boste tekmovali za Slovensko državno prvenstvo, morate OBVEZNO narediti PF-ID (Y2.XXX.XXX) in scan poslati organizatorju ali tehnični komisiji ob prijavi ter kopijo dokumenta dostaviti na tehnični pregled!

Začetna stran za Performance factor:  https://www.fia.com/performance-factor, kjer so navedene osnovne informacije (glej Category 1), to pa je povezava do strani, kjer se ta dokument pridobihttps://performancefactor.fia.com/home.

Tekmovalci morajo obvezno registrirati vozilo v  Competitor Mode!

Za vse morebitne informacije se obrnite na: janez.flerin@alkam.si